top of page

Vad är träpellets?


Vad är träpellets?

Träpellets är en form av komprimerade träpartiklar som har blivit populära som en hållbar och effektiv energikälla. De används ofta i pelletsbrännare och grillar för att generera värme. Men vad är träpellets egentligen, och hur tillverkas de?

Träpellets är små, cylinderformade bitar av trä som är pressade under högt tryck. De är typiskt mellan 6 och 8 millimeter i diameter och 10 till 30 millimeter långa. Träpellets tillverkas av biprodukter från skogsindustrin, såsom sågspån och trärester. Dessa pellets är en form av förnybar energi, eftersom de kommer från träd som kan odlas och skördas.


Tillverkningsprocess av träpellets

Tillverkningsprocessen av träpellets kan variera något beroende på tillverkare och de specifika råmaterial som används, men i stora drag ser processen ut som följer:

  1. Samlade råmaterial: Processen börjar med att sågspån och andra träavfall samlas in. Detta kan komma från sågverk, möbeltillverkning och andra källor.

  2. Torkning: Nästa steg är att torka råmaterialet. Träavfallet måste torkas för att minska fuktinnehållet, vilket gör att pelletsen brinner mer effektivt.

  3. Malning: Efter torkningen mals råmaterialet till ett fint pulver. Detta gör att det kan pressas tillsammans mer effektivt i nästa steg.

  4. Pelletisering: I pelletiseringsprocessen pressas det malda träpulvret genom en stor, roterande press som har små hål. När pulvret pressas genom dessa hål formar det små cylindrar, pellets.

  5. Kylning och förpackning: Slutligen, de nybildade pelletsen svalnar innan de paketeras och distribueras.


Material i träpellets

De primära materialen i träpellets är sågspån och andra typer av träavfall. När dessa material pressas tillsammans under högt tryck, frigörs det naturliga limmet i träet, lignin, vilket binder ihop pelletsen. Detta innebär att inga extra lim eller bindemedel behövs i tillverkningsprocessen, vilket gör träpellets till ett miljövänligt bränslealternativ.


För att sammanfatta, träpellets är ett hållbart, effektivt och miljövänligt bränslealternativ. Deras unika tillverkningsprocess och det faktum att de tillverkas av återvunnet material gör dem till ett utmärkt val för alla som söker ett grönare alternativ för uppvärmning eller grillning.12 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page